MÖ 4000: Amâlikalılar Dönemi (Arapların ataları)

MÖ 3000: Kenanlılar, Fenikeliler, Ârâmîler Dönemleri

MÖ 1200: Filistler ve Mısır’daki İsrailoğulları Hz. Mûsâ’nın öncülüğünde bu bölgeye geldi.

MÖ 1100: İsrailoğulları XI. yüzyılın sonlarında ilk İsrail devletini kurdular.

MÖ 1000: Hz. Dâvûd Kudüs’ü fethedip devletin başşehri yaptı.

MÖ 972: Hz. Süleyman babasından sonra başa geçti. Mabed’i inşa etti.

MÖ 932: Hz. Süleyman’ın ölümüyle krallık, kuzeyde İsrail (Sâmiriyye); güneyde Yahuda (Kudüs) krallıklarına ayrıldı.

MÖ 721: Asurlular, İsrail’i yıktı, halklarını Mezopotamya’ya sürdü.

MÖ 586: Bâbil Hükümdarı Buhtunnasr, Yahuda krallığını yıktı, halklarını Mezopotamya’ya sürdü.

MÖ 539: Perslerin Babil’e hâkim olmasıyla serbest bırakılan 40.000 kişi Kudüs’e geri döndü ve Süleyman Mabedi ile şehrin surlarını yeniden inşa ettiler.

MÖ 334: Büyük İskender dönemi

MÖ 323: Bölge, Helenistik krallıkların eline geçti.

MÖ 63: Romalılar istila etti ve uzunca sürecek hâkimiyetlerini kurdu.

MÖ 37: Herod şehri ele geçirdi.

MÖ 20: Herod mabedin duvarlarını ve kaleleri onarttı. Hz. İsa’nın doğumu

MS 135: Romalılar Kudüs’ü bir Roma şehri kimliğiyle yeniden imar ettiler ve adını Aelia (İliya) Capitolina koyarak Filistin’in başşehri yaptılar.

MS 312: İmparator Konstantinos’un Hristiyanlığı kabul etmesinden sonra Kudüs bir defa daha kutsallık kazandı ve dinî ağırlıklı binalarla imar edilmeye başlandı.

MS 611-614: Sâsâniler istila etti ve Kudüs’te çok büyük bir katliam yapıldı.

MS 629: İmparator Herakleios Filistin’i tekrar Bizans hâkimiyeti altına aldı.

MS 636: Yermuk zaferinin ardından Kudüs Müslümanlar tarafından kuşatıldı.

MS 638: Hz. Ömer Kudüs’ü barış yoluyla fethetti.

661-749: Emevîler Devri

749-868: Abbasîler Devri

868-905: Tolunoğulları Devri

935-969: İhşidîler (Akşitler) Devri

969-971: Fâtımîler Devri

971-1071: Karmatîler Devri

1069-70: Kurlu Bey Filistin’de bir Türkmen beyliği kurdu.

1071-1098: Selçuklu-Artuklu Devri

1098-1099: Fâtımîler Devri

1099-1187: Haçlılar Kudüs’ü işgal ederek binlerce Müslüman’ı katlettiler.

1187-1291: Eyyûbîler devri Selâhaddîn-i Eyyûbî Kudüs’ü feth etti.

1291-1516: Memlûkler devri

1516-1917: Osmanlılar devri, (1832-1840: Kavalalı Mehmet Ali Paşa idaresi)

11 Aralık 1917: İngiliz ordusu Kudüs’ü ele geçirdi.

1920: Filistin İngiliz mandasına verildi.

14 Mayıs 1948: Tel Aviv’de İsrail Devleti’nin kurulduğu ilan edildi.

5 Haziran 1967: İsrail Altı Gün Savaşı’nda Ürdün yönetimindeki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü ve Filistin’in Gazze Şeridi’ni işgal etti.

15 Kasım 1988: Filistin Millî Konseyi Cezayir’de sürgünde bağımsız Filistin Devleti’ni kurdu.

6 Ekim 1994: İsrail ve Ürdün 45 yıllık düşmanlığa son veren barış antlaşmasını imzaladı. İsrail Kudüs’te, Müslümanlar için kutsal bölgelerde Ürdün’ün özel rolünü kabul etti.