Kadı Burhaneddin Minberi

Kubbetu’s-Sahra’nın hemen güneyindedir. Ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Kitabelerde, adını veren Kudüs Kadısı Burhaneddin’in (1325-1388) ve restore eden Sultan Abdulmecid’in isimleri mevcuttur. 17. yüzyıl sonuna kadar yazları Cuma ve bayram hutbelerinde hatta yağmur dualarında kullanıldığından “Yaz Minberi” de denilmektedir. Minber, Haçlı, Memlûk ve Osmanlı karışımı bir taş işçiliği ürünüdür.

Kadı Burhaneddin Minberi 3

Kadı Burhaneddin Minberi

Kadı Burhaneddin Minberi 2

Süleyman’ın Tahtı

Altın Kapı’nın hemen kuzeyinde iki odalı bir binadır. Odanın birinde Hz. Süleyman’a ait olduğu söylenen büyükçe bir kabir bulunur. Buranın, Beytu’l-Makdis’in inşası sırasında Hz. Süleyman’ın üzerine çıkıp teftiş ettiği kürsü olduğu ve Hz. Süleyman’ın onun üzerindeyken vefat ettiği söylenir. Osmanlı tarafından inşa edilen bu binanın ikinci odasında ise bugün hadis dersleri okutulmaktadır.

Süleyman Tahtı 2

Süleyman Tahtı