Hizb ne anlama gelmektedir?

Sözlükte, “kısım, parça, bölük," grup anlamına gelen hizb kelimesi terim olarak Kur'ân'ın bölümlere ayrılması demektir.

Sahabe döneminden beri Kur’ân-ı Kerim'i düzenli ve devamlı okuyan Müslümanlar, günlük okunacak bölümleri, sûrelerin uzunluklarını göz önüne alarak ayırmışlar, bu ayırmaya “tahzîb” (bölümlere ayırmak), her bölüme de “hizb” demişlerdir.

Hizib Gülü (Hizb) ne demektir?

Kur’an’da Hizb, genellikle sayfa kenarına ve süslü bir motif içine ”حزب“ ibaresi yazılarak gösterilir.
Bu motifler basit bir daire, bir mescid gibi veya başka bir şekilde olabilir.
Hizib gülü her 5 sayfada bir bulunur.
Bir cüzün her 5 sayfasına 1 hizb denir.
Cüz ve hizb altında numarası yazmaktadır.