Kadınlar ihrama nasıl girerler? 

Hacı adayı yolculuğa çıkmadan ailesi, akrabası ve komşuları başta olmak üzere iletişim kurduğu herkesle helalleşir.

Hacca nasıl hazırlık yapılmalıdır? Hacca nasıl hazırlık yapılmalıdır?

  • Hacı adayı umre niyeti ile ihrama girmeden önce, gerekli vücut temizliğini yapılır. Mümkünse boy abdesti alınır. (İhrama girmeden önce yapılan gusül, temizlik maksadıyla yapıldığından adetli kadınlar da dilerse boy abdesti alabilirler.)
  •  İhrama girilir.
  • !!! Adetli olan hanımlar da niyet ederek telbiye getirip ihrama girerler. Bu halde bulundukları süre boyunca ihram yasaklarına riayet ederler.

Bir kadın adetliyken ihrama girebilir mi? Bir kadın adetliyken ihrama girebilir mi?

Kafile uçuş programına göre doğrudan Cidde Havalimanına uçup Mekke’ye gidecek olan hac yolcuları, Türkiye’de havalimanlarında; önce Medine ziyaretini gerçekleştirip akabinde Mekke’ye gidecek yolcular ise Medine’de otellerinde ihram elbiselerine büründükten sonra Medine-Mekke yolu üzerindeki Âbâr-ı Ali Mescidi’nde (Zü’l-Huleyfe) ihrama girerler.

  • Hacı adayı, kerahet vakti değilse ihramın sünneti niyeti ile iki rekât ihram namazı kılarlar. Namazın birinci rekâtında Fatihâ’dan sonra “Kâfirûn” sûresini, ikinci rekâtında ise Fatihâ’dan sonra “İhlâs” sûresini okurlar ve umre için niyet ederler.

Bir kadın adetliyken ihrama girebilir mi? Bir kadın adetliyken ihrama girebilir mi?

Haccın yerine getirilişi esnasında kadınlarla erkekler arasında uygulama farkı var mıdır?  

Haccın yerine getirilişi esnasında kadınlarla erkekler arasında birtakım uygulama farklılıkları meydana gelmektedir. Bu farkları şöyle sıralamak mümkündür:

1. Kadınlar için erkeklerde olduğu gibi özel bir ihram kıyafeti söz konusu değildir. Kadınlar hac esnasında da elbise, başörtüsü, çorap, ayakkabı gibi her zaman giydikleri kıyafetlerini giyerler. Yalnızca yüzlerini örtmezler.

2. Kadınlar telbiye, tekbir, tehlil, salavat okurken ve dua ederken erkeklerin yaptığı gibi seslerini yükseltmezler.

3. Kadınlar remel ve hervele yapmazlar.

4. İhramdan çıkmak için saçlarını tıraş etmezler, sadece saçlarının uçlarından bir parmak ucu kadar keserler.

5. Kadınlar, izdiham olan yerlerde mümkün olduğu kadar kalabalığın arasına girmemeye özen gösterirler. Özellikle namaz kılarken, erkek safları arasında kalmayıp kadınlara ait yerlerde namaz kılarlar.

6. Âdetliyken ihrama giren veya ihrama girdikten sonra âdet görmeye başlayan hanımlar, tavaf dışında, haccın bütün uygulamalarını yerine getirebilirler. Tavafı ise, özel günleri geçtikten sonra yaparlar.

7. Âdetliyken ihrama giren ve ihrama girdikten sonra âdetleri bitmeden Arafat’a çıkmak durumunda kalan hanımlar, ihrama girerken İfrad haccına niyet etmelidirler.

8.İfrad haccı için ihrama girdikten sonra adet gören kadınlar, kudûm tavafı yapmazlar. Temizlenmeden Arafat'a çıkmak durumunda kalırlarsa Arafat'a çıkarlar, Müzdelife vakfesini ve şeytan taşlama görevini yaparlar, Ziyaret tavafını temizlendikten sonra yaparlar.

9. Temettu‘ haccı için ihrama girdikten sonra adet gören kadınlar, Arafat'a çıkmadan önce temizlenmezlerse umre ihramını iptal ederler ve Arafat'a çıkarken hac için ihrama girerler. Bu şekilde hareket eden kadınlar ifrad haccı yapmış olurlar; şükür kurbanı kesmeleri gerekmez. Hacdan sonra iptal ettikleri umreyi kazâ ederler ve bu sebeple ceza kurbanı keserler.

10.Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre hac için ihrama girmekle umre ihramı bozulmaz. Bu şekilde hareket eden kadınlar, umre ihramını hac ihramı ile birleştirmiş  sayıldıklarından kırân haccı yapmış olurlar ve kırân hedyi kesmeleri gerekir.

Hac'da hanımlarla ilgili özel hallerle ilgili sorularınızı Diyanet İşleri Başkanlığı Kadın İrşat görevlilirine iletebilirsiniz.

Bir kadın ihramlı iken elbise değiştirebilir mi? Bir kadın ihramlı iken elbise değiştirebilir mi?

Kadınlar ihramdan çıkmak için saçlarının ne kadarını kesmelidirler? Kadınlar ihramdan çıkmak için saçlarının ne kadarını kesmelidirler?