Remel ne anlama gelmektedir?

Sözlükte "süratli gitmek, koşmak, bir şeyde ziyadelik, ilave" gibi anlamlara gelen remel, dinî bir kavram Erkeklerin, tavafın ilk üç şavt'ında; kısa adımlarla koşarak ve omuzları silkerek çalımlı ve sür'atli yürümeleridir.

Sonunda sa'y yapılmayacak tavaflarda remel yapılmaz.

Remel yapmanın hükmü nedir?

Remel yapmak tavafın sünnetlerindendir.

Remel müşriklere müminlerin kuvvet, azim ve sabırlarını göstermek için sünnet kılınmıştır.

Müşrikler, Medine hummasının Müslümanları zayıflattığını söylemeleri üzerine Hz. Peygamber (sas), Müslümanlara tavafın ilk üç şavtında remel yapmalarını emretmiştir. Gerekçe ortadan kalkmakla birlikte, sünnet olarak günümüze kadar devam etmiştir. Tavafın sünneti olduğu için terk edilmesi durumunda bir ceza gerekmez; ancak mazeretsiz olarak terk edilmesi mekruhtur.

Editör: Hüsne Yılmaz