Umre ve Hacda Tıraş Olma

İhramdan çıkmak için saç tıraşı olmak gerekir.

Umre yapan bir kişi, sa‘yi tamamladıktan sonra, berberde veya otelde saçlarını tamamen kestirir ya da kısaltır, böylece ihramdan çıkar ve normal elbiseleri giyerek umre ibadetini tamamlamış olur. Saçı tıraş etme veya kısaltma yerine, sakalı tıraş etmek veya kısaltmakla ihramdan çıkılmış olunmaz.

Peygamber Efendimiz (sas) veda haccında bayram sabahı Akabe Cemresi’ni taşladıktan sonra Mina’ya dönmüş kurbanlarını kesmiş, sonra tıraş olmuştur. Aynı gün Kabe’ye gitmiş ziyaret tavafını yapmıştır.

Büyük şeytanı taşlayan hac yolcusu, saç tıraşı olur veya saçını kısaltır ve böylece ihramdan çıkmış olur. Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasakları sona erer. Bu duruma “Birinci Tehallül” denilir.

Önce şeytana taş atan, ardından Allah’a bir baş kurban eden hacı, daha sonra tıraş olmak suretiyle sembolik olarak kendi varlığının bir parçasını da kurban eder. Bu, bir taraftan gerektiğinde saçını değil, canını da Allah yolunda verebileceğini temsil ederken, başından dökülen her saç teli, varlığından dökülen günahları simgeler.

Hz. Peygamber (sas), “Allah’ım, başlarını tıraş ettirenlere merhamet et!” diye dua etmiş; sahabeden bazıları, “Saçlarını kısaltanlara da dua etseniz ey Allah’ın Resûlü?” deyince, dördüncüsünde “Saçlarını kısaltanlara da” diyerek onlar için de dua etmiştir. Sahabeden kimileri saçlarını tamamen kazıtmış, kimileri de saçlarını kısaltmıştır. (Buhârî, “Hac”, 127)

Saçların tıraş edilmesi tevazuu; “başı açık yalın ayak” diye tabir edilen muhtaç oluşu sembolize eder.

Kadınlar ihramdan çıkmak için saçlarının ne kadarını kesmelidirler?

İhramlı bir kadının ihramdan çıkmak için saçının ucundan parmak ucu kadar kesmesi yeterlidir (Kâsânî, Bedâi‘, II, 141).

Editör: Hüsne Yılmaz