Zorluklarla karşılaşınca yapılacak dua

Dua mümine güç, kuvvet, dayanma ve başarma azmi verir. Yalnız olmadığını, kendisini duyan ve gözeten Rabbini hatırlatır. Dua; kulun ümididir. Rabbine bağlılığının en güzel ifadesidir. Dua sıkıntı, bela ve olumsuzluklardan kurtuluş, ebedî bir huzurdur. Dua, âciz ve sınırlı olan kulun sonsuz kudret sahibi Allah ile kurduğu bağdır, manevi bir köprüdür. Kul dua ile rahmet kapılarını çalar. İnsan hayatı boyunca pek çok zorlukla karşılaşabilir. Müslüman zorluklar karşısında her türlü maddi çarelere başvurmalı, tahammül ve sabır göstermeli, gerektiğinde dostlarından yardım istemeli, zorlukların üstesinden gelebilmek için de Allah’a (cc) dua etmelidir. Sahâbeden Enes’in (ra) rivayetine göre Peygamberimiz (sas) zorluklar karşısında şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak Sen istersen zoru kolaylaştırırsın.” (İbn Hibbân, Ed’iye, No: 974)

---

Şöyle derler: Bizden tasayı gideren Allah’a hamdolsun. Doğrusu rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. (Fâtır, 34/34)

Editör: Ammar Esenkal