Muharrem ayında oruç tutmak

‘Muharrem’ hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (sas) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir. “Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahi feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Muharrem’in onuncu günü ise Âşûrâ günüdür. Hz. Peygamber Medine’ye gelince, Yahudilerin Âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrail’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (sas) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tutmuş ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etmiştir. Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (sas), isteyenlerin Âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir. Bununla birlikte Resûlullah (sas) bir hadisinde, “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 55) buyurmuştur.

---

Hicri Yılbaşı