Ümmetin bilgini: Zeyd. B. Sâbit

Medine’de yaşayan iki Arap kabilesinden biri olan Hazrec kabilesinin Neccâroğullarına mensup Zeyd b. Sâbit, küçük yaşlarda yetim kalmıştır. Ancak çocukluk döneminde Kur’an ile tanışması ve Peygamberimiz ile buluşmuş olması, onun hayatını bizlere örnek gösterilebilecek mahiyette şekillendirmiştir. Bu çerçevede yetimliğini, Kur’an ile unutmuştur. Zeki ve çalışkan bu genç, dil öğrenip Peygamberimizin farklı toplumlarla yazışmasında mütercimlik yaparak İslam dininin geniş kitlelere tebliğ edilmesinde önemli bir görevi ifa etmişti. Ayrıca o, küçük yaşlarda okuma ve yazmayı öğrenmesi, güzel yazı yazma yeteneğine sahip olması vesilesiyle ömrü boyunca Kur’an’a yönelik birçok hizmette de görev almıştı. Bu bağlamda ilk olarak Medine Dönemi’nde vahiy kâtipliği vazifesini ifa edenlerden biri olup Kur’an-ı Kerim’in, Peygamberimiz zamanında yazılmasına katkı sunmuştu. Kur’an’a olan bağlılığı ve Peygamber Efendimize olan yakınlığı, ona arza-i ahîreye katılma gibi büyük bir şerefi de nasip etmişti.

---

Hicaz, Osmanlı topraklarına katıldı. Kutsal Emanetler Yavuz Sultan Selim’e teslim edildi. (1517)
Bugün Greenwich saati ile 11.31’de Ru’yet olacak ve hilal ilk defa Asya Kıtası’nın doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.