Zekât kimlere farzdır?

Zekât; akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş, hür ve dinen belirlenmiş zenginliğe sahip olan Müslümanlara farz olan mali bir ibadettir. Zekâtın farziyeti için aranan zenginlik şartı, kişinin bir yıllık borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması ile sağlanmış olur. Artıcı olmak; altın, gümüş ve paralarda olduğu gibi malın sahibine gelir, kâr getirmesi yahut hayvanlarda olduğu gibi kendiliğinden çoğalma ve artma özelliğine sahip bulunmasıdır. Zekâtın farz olması için ayrıca nisap miktarı mala sahip olduktan sonra bir kamerî yıl geçmelidir. Zekât verirken niyet etmek ve zekât olarak verilen malın fakirin mülkiyetine geçmesi yani “temlik” şarttır. Zekât niyetiyle yapılmayan bağışlar, mükelleften zekât yükümlülüğünü kaldırmaz. Ayrıca, fakirin mülkiyetine geçmeyecek şekilde yapılan ikram vb. durumlar da zekât olarak değerlendirilmez.

---

İmam Şâfiî’nin (ra) vefatı (820)