Bu çerçevede önceki yıllarda Hac, Oruç ve Zekât ile ilgili sıkça sorulan sorular adıyla kitapçıklar bir seri hâlinde hazırlanmış ve yayımlanmış olup alınan olumlu geri dönüşümlere binaen söz konusu kitapçıkların Kurul tarafından yeniden gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan konularda ilaveler yapılarak yeniden yayımlanmaktadır. Elinizdeki bu eser, “Babası ile birlikte oturan kimse zekât ile mükellef midir? Ziynet eşyası zekâta tabi midir? Farklı ayarda altını bulunan kimse zekâtını nasıl hesaplar? Emlakçı, kendi mülkiyetindeki gayrimenkullerin zekâtını vermekle yükümlü müdür? Şirket ortakları nasıl zekât verirler? Gayrimeşru yolla sağlanan kazançtan zekât vermek gerekir mi?” sorularının cevabını alabileceğiniz bir cep kitabı!

İÇİNDEKİLER:

Zekât nedir? Zekât kimlere farzdır? Geçerli olmasının şartları nelerdir? Büluğ çağına ermemiş zengin çocukların malından zekât vermek gerekir mi? Babası ile birlikte oturan kimse zekât ile mükellef midir? Havâic-i asliyye (aslî ihtiyaçlar) nedir? İhtiyaç için kullanılan araç-gereç ve malzemelere zekât düşer mi? Ticaret malının zekâtı nasıl hesaplanır? Ticaret malının zekâtı kendi cinsinden ödenebilir mi? Hayvanların zekâtı, para olarak da verilebilir mi? Ziynet eşyası zekâta tabi midir? Farklı ayarda altını bulunan kimse zekâtını nasıl hesaplar? Ticaret veya yatırım amaçlı alınan taşınmaz mallar için zekât vermek gerekir mi? Emlakçı, kendi mülkiyetindeki gayrı menkullerin zekâtını vermekle yükümlü müdür? Şirket ortakları nasıl zekât verirler? Hisse senetleri için zekât vermek gerekir mi? Zekâttan hangi borçlar düşülür? Alacağın zekâtını vermek gerekir mi? Alacaklar zekat yerine sayılabilir mi? Vadeli alacağa dair bir çek veya senet zekât olarak verilebilir mi? Tarım ürünleri zekata tabi midir? Ürün elde etmek için yapılan masraflar, öşür verilirken dikkate alınır mı? Ekilmesi için başkasına verilen tarlanın öşrü kim tarafından verilir? Öşrü verilen mahsul elden çıkarılmayıp muhafaza edilirse ve üzerinden bir sene geçerse, bu mahsule yeniden zekât ve öşür gerekir mi? Gayrimeşru yolla sağlanan kazançtan zekât vermek gerekir mi? Zekât kimlere verilir? Zekât kimlere verilmez? Üvey anne, üvey baba ve üvey çocuklara zekât verilebilir mi? Damat ve geline zekât verilebilir mi? Kayınvalide ve kayınpedere zekât verilebilir mi? Sütanne ve sütbabaya zekât verilir mi? Geçimini maaş veya ücretle sağlayanlara zekât verilebilir mi? Bir firma, çalışanlarına dağıttığı yardımları zekât yerine sayabilir mi? Hayır kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına zekât verilebilir mi? Sünnet ettirmek veya evlendirmek için fakire harcanan para zekât yerine geçer mi? Fakir ve yoksul kimselerin sağlık tedavilerini yaptıran vakıf, dernek gibi kuruluşlara zekât verilebilir mi? Ramazan ayında belediye, dernek, aşevleri veya vakıflarca hazırlanıp dağıtılan yemekler zekât ve fitre yerine geçer mi? Vergi, zekât yerine geçer mi? Zekât verilen kişinin zengin olduğu ortaya çıkarsa ne yapmak gerekir? Zekât vermenin belirli bir zamanı var mıdır? Zekât, vekâlet, havale, EFT vb. yollarla ödenebilir mi? Zekât, taksitle ödenebilir mi? Zekât, vaktinden önce verilebilir mi? SADAKA-İ FITIR Fıtır sadakası nedir ve ne zaman verilir? Kimler fıtır sadakası vermekle yükümlüdür? Fıtır sadakasının buğday, arpa, hurma veya üzüm olarak verilmesi zorunlu mudur? Vaktinde ödenmeyen fıtır sadakası borcu nasıl ödenir? Fıtır sadakası kimlere verilebilir, kimlere verilemez?

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=400