Bir buyruk veya düşüncenin Allah tarafından peygamberlere bildirilmesi anlamına gelen vahiy, insanlığın selameti için uyulması gereken ilahî kurallar bütünü olarak da adlandırılabilir. Vahiy, Allah’ın kutlu sözleri, insanlığın aydınlanması için peygamberler vasıtasıyla biz beşere ilettiği her biri birbirinden kıymetli mesajlarıdır. Bu mesajların insanlara daha sağlıklı ulaşabilmesi ve insanların da bu mesajları daha iyi algılayabilmesi için çeşitli metotlar geliştirilmiş ve günümüzdeki adıyla tefsir usulü geleneği başlatılmıştır. Tefsir usulü ile Allah’ın kutlu mesajları olan ayet-i kerimelerin çeşitli açılardan analizi yapılarak insanın nisyandan, bencillikten ve aşırılıktan kurtulması çabası güdülmüştür. Her biri birbirinden önemli 74 konuda yazılan ayet yorumları ile oluşturulmuş “Vahyin Aydınlığında Yürümek” isimli kitap Kur’an-ı Kerim’i ve içerdiği mesajları doğru algılayabilmek için yazılmış bir eser hüviyeti ile karşımıza çıkıyor.

İÇİNDEKİLER:

1.BÖLÜM KUR'AN'IN ANLAMI İLE BULUŞMAK

Kur'an: Şifa Kaynağı, Kur'an: Çağları Aşan Mesaj, Vahyin Gölgesinde Hayat, Vahyin Aydınlığında Yürümek, Kur’an’ın Anlamı ile Buluşmak, Kur’an Öğretiminde Zihniyet Değişikliği, İnsana Verilen En Büyük Müjde, Kur'an'ı ‘Terkedilmiş' Bırakmak, Kur’an’ı Yüceltirken Ona Yabancılaşmak, Kur’an’ı, Tabiatı ve Tarihi Anlamak, İlk Kur'an Nesli

2.BÖLÜM ASIL SAVAŞ İÇİMİZDE

Benim Derdim Benimle, Yaratan’dan Ötürü Sevmek, O’na Sığınma Zamanı, Şeytan: Yol Kesen Harami, İsar: Kurtuluşa Giden Yol, Hac: Allah'a Hicret, Hz. Muhammed: Sorumluluk Timsali, Hatırlayanlar O Gün Hatırlanacak, Her Dem İmtihandayız, İslam Mahza Hayır ve Fazilettir, Kibir Hastalığı, Kalpleri Taşlaşanlar, Hz. Yûsuf: Bir Yücelişin Hikayesi, Takva: En Hayırlı Azık, Sabrın Sonu Selamet, Haset: Sevapları Yakıp Kül Eden Hastalık, Kötülüğe İyilik Er Kişinin Kârı, Hac: Kutlu Elçinin İzinde Yürümek, Asıl Savaş İçimizde, İmtihan: Olgunlaşma Serüvenimiz, ‘Yol' ve ‘Yolcu' Muhasebesi, Tecdid-i İman ya da İmanı Tazelemek, İnsan Bu Dünyaya Emanet

3.BÖLÜM HAYATA KULLUK MÜHRÜNÜ VURMAK

Fayda Vermeyen İlim, Etnik Farklılık Allah’ın Ayeti, Haksızlığa Karşı Susmamak, İslam: Huzur İklimine Açılan Kapı, Tabiat da Kulluk Eder, Mağaraya Sığınan Gençler, Dünyevîleşme Tuzağı, Kardeşlik Lafla Olmaz, Evrensel Kardeşlik, Hayata Kulluk Mührünü Vurmak, Şeytanın Kardeşleri Kim? Selam: Dünya ve Ahiret Parolamız, Neden Bu Buhranlar? İnsanın Değeri ve Hukuku, Bollukta ve Darlıkta Savrulmamak, Vakti Öldürmek Değil Diriltmek Gerek, Sanal Dünyanın Mahkumu Olmak, Gençlik ve Hayatın Anlamı, Haram Lokma: Toplumsal Kaos, İffet: Manevî Hayatın Teminatı, Yetimlere Kucak Açmak, Toplumsal Değişmenin Yasası, Nereden Başlamak Lazım, Şükür ve Teşekkür Medeniyeti, Mazeretlerimiz Geçerli mi? Dava Şuuru ve Ahlakı, Madde Bağımlılığı: Tükenişe Giden Yol, Çarpıtılan Cihat Anlayışımız

4.BÖLÜM DİN ADAMLARININ YOZLAŞMASI

Dünya Malını Kapışanlar Kim? Kör Kılavuzlar, Din Görevlisinin Ağır İmtihanı, Vay Halinize Ey Din Bilginleri! Din Adamlarının Kutsallaştırılması, Din Adamlarının Yozlaşması, Yanlış Dini Lider Algısı

5. BÖLÜM AİLE: ALLAH'A ÇAĞIRAN MEKTUP

Anne: Evin Güneşi, Yanlış Kadın Algısı, Hz. Meryem: Mabede Adanmış Bir Ömür, Aile: Allah’a Çağıran Mektup, Aile: Zahmet Değil Rahmet Kaynağı

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=433