Ayağına batan bir diken parçasının bile mü’minin günahlarının bağışlanıp manevi derecesinin yükselmesine vesile olduğu Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından ifade edilmiştir. Stomalı hastaların da hastalıkları sebebiyle karşılaştıkları sıkıntılar hem günahlarının bağışlanmasına hem de manevi derecelerinin yükselmesine vesile olacaktır. Ayrıca başta sağlık mensupları olmak üzere, bu hastalarla ilgilenen, onlara yardımcı olan herkes, bu çabalarının karşılığını Allah katında muhakkak bulacaktır. Elinizdeki bu çalışmada da Din İşleri Yüksek Kurulu, hastalıkları sebebiyle dinî vazifelerini yerine getirmekte zorluk çekenlere, İslam’ın sağladığı kolaylıkları aktarmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda “Stomalı Hastalar ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular” bir araya getirilerek istifadenize sunulmuştur. Aynı zamanda “Gusül, Cem’-i tehir, Mükellef, İleostomi, Stoma/Ostomi” gibi kitapçıkta geçen bazı kavramların açıklandığı, “Stomalı bireyler dinen özür sahibi olan kimselerin hükmüne girer mi? Stomalı bireylerin farz namazlarla birlikte kılınan sünnetleri de kılmaları gerekir mi? Ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavi esnasında stomalı bireyler namazlarını nasıl kılabilirler? Bu durumlarda kılınamayan namazların daha sonra kaza edilmeleri gerekir mi?” sorularının da cevaplandığı bir cep kitabı!

İÇİNDEKİLER:

Kitapçıkta Geçen Bazı Kavramlar, Stomalı bireyler dinen özür sahibi olan kimselerin hükmüne girer mi? Stomalı bireyler için İslam’da kolaylaştırıcı hükümler var mıdır? Stomalı bir birey nasıl abdest almalıdır? Stoma ile ilgili hangi durumlar namaz abdestini bozar? Stomalı bir bireyin Kur’ân okumasında veya dinlemesinde herhangi bir sakınca var mıdır? Stomalı bir birey nasıl gusül almalıdır? Gusül abdesti alırken stoma torbasının çıkartılması gerekir mi? Stoma torbasını çıkarıp yıkanan kişinin stomasından gelen sızıntıdan dolayı abdestini veya guslünü tekrarlamasına gerek var mıdır? Stomalı bireyler namazlarını nasıl kılabilirler? Oturarak namaz kılmaları caiz midir? Stomalı bireylerin farz namazlarla birlikte kılınan sünnetleri de kılmaları gerekir mi? Stomalı bireylerden namaz esnasında meydana gelen sızıntılardan dolayı namazları bozulmuş olur mu? Bu durumda ne yapılmalıdır? Yolculuk yapmak zorunda olan stomalı bir birey eğer stoma torbasını boşaltma ve yeniden abdest alma imkânı yoksa namazlarını nasıl kılabilir? Stomalı bireyler camide cemaatle kılınan vakit namazlarına katılabilirler mi? Stomalı bireylerin cuma ve bayram namazlarına gitmeleri gerekir mi? Ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavi esnasında stomalı bireyler namazlarını nasıl kılabilirler? Bu durumlarda kılınamayan namazların daha sonra kaza edilmeleri gerekir mi? Stomalı bireylerin oruç tutmaları gerekir mi? Kolostomi, ileostomi ve ürostomi durumlarında bir farklılık var mıdır? Oruç fidyesi nedir, nasıl ödenmelidir? Oruçlu iken irrigasyon yaptıran stomalı bir bireyin orucu bozulur mu? Ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi durumlarda tutulamayan oruçlar kaza edilmeli midir? Stomalı bireyler hac ibadetiyle mükellef midir? Hacca giden stomalı bir birey, hac ibadetiyle alakalı bütün vazifeleri yapabilir mi? Bu kimse hac ibadetiyle alakalı nelere dikkat etmelidir? Stomalı bir hastanın bakımı kimler tarafından yapılabilir? Normal sağlığına kavuşan stomalı bir bireyin bakımını kendisinin yapabilme imkânı varken yakınlarına bakım yaptırması uygun mudur? Ayrıca bu kişilerin yakınlarının bu bakımı yapma zorunluluğu var mıdır? Stomalı hastalara devlet, her gün için stoma torbası vermektedir. Her gün bu torbayı değiştirmeyen kişiler için bir sorumluluk var mıdır?

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=399