İÇİNDEKİLER:

Giriş

Aile

Komşular

İnanç

Vakıflar/Hayır Kuruluşları

Niçin Sokak Çocukları?

Kim Bu Çocuklar?

Neler Yapılmalı/Ne Yapmalıyız?

Uyarılar/Öneriler

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=3464