Bütün insanlar temel haklarda eşit olmasına rağmen, insanlık tarihi temel insan haklarını ihlal eden, ırkçılık, sömürgecilik, ayrımcılık ve savaşlar gibi acı tecrübelere şahit olmaktadır. Hatta bu ihlaller, günümüzde çok farklı boyutlar kazanarak, hayvanların ve tüm canlıların haklarını hiçe sayan ekonomik ve politik nüfuz ilişkilerini ön plana çıkaran ve gelecek nesillerin haklarını da ipotek altına alan bir istikamette ilerlemektedir. İnsanların renk, dil, ırk, kabile, soy gibi yapay üstünlük sebeplerine göre âdeta sınıflandırıldığı bir dönemde İslâm’ın ortaya koyduğu insan tasavvuru ve insan hakları anlayışı günümüzde de emsalsiz olma özelliğini sürdürmektedir. Modern çağın başlıca problemleri arasında insan hakları sorununun hâlâ gündemin ilk sıralarında yer alıyor olması, insanlığın bu alanda vereceği daha uzun bir mücadelenin bulunduğunu göstermektedir.

İÇİNDEKİLER:

GİRİŞ

TEMEL İNSAN HAKLARI

HAYAT HAKKI

HÜRRİYET HAKKI

IRZ VE NAMUSU KORUMA HAKKI

MÜLKİYET VE MÜLKİYETİN KORUNMASI HAKKI

İŞKENCEDEN KORUNMA HAKKI

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI HAKKI

SIĞINMA, SEYAHAT VE YERLEŞME HAKKI

DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ HAKKI

DÜŞÜNME VE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ AÇIKLAMA HAKKI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKI

ÇALIŞMA VE KAZANMA HAKKI

HAKLARIN KULLANIMI VE SINIRLILIĞI

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=3459