Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla...

Allah, kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını, karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu, Allah’ın Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah’tan daha fazla sözüne bağlı olabilir! O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. ﴾111﴿

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. ﴾112﴿

Yüce Allah doğru söyledi.

Okuyan: Alpcan Çelik

Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meali