Eserde, İslam’ın temel ibadet ve ahlak esasları anlaşılır bir dil ve kuşatıcı bir içerikle ortaya konuluyor. Ele alınan meseleler ilgili ayet veya hadislerle anlatılıyor. İnsanın yaratılışı, dine ihtiyaç duymanın gerekçeleri, imanın hakikati ve imanın altı esası müstakil kısımlarda ayrı ayrı açıklanıyor. İbadet etme ve kul olma arasındaki ilişki ele alınarak kelime-i şehadet inceleniyor. Ayrıca adalet, ilim ve hikmet, nezaket ve merhamet kavramlarının dinimizde ihtiva ettiği önem ve İslam’ın Müslümanda bulunmasını beklediği niteliklerden bahsediliyor.

İÇİNDEKİLER:

BİRİNCİ BÖLÜM: İMAN ESASLARI

İnsan

Din

İslâm

İman

Allah’a İman

Meleklere İman

Kitaplara İman

Son İlâhî Kitap: Kur’an-ı Kerim

Peygamberlere İman

Son Peygamber. Hz: Muhammed(s.a.s.)

Âhirete İman

Kadere İman

İKİNCİ BÖLÜM: İBADET ESASLARI

İbadet Bilinci

Kelime-i Şehâdet

Temizlik

Abdest ve Gusül

Namaz

Oruç

Zekât ve Sadaka

Hac

Kurban

Dua

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: AHLÂK ESASLARI

İslâm, Güzel Ahlâk Dinidir

İslâm, Adalet Dinidir

İslâm, Barış ve Esenlik Dinidir

İslâm, İlim ve Hikmet Dinidir

İslâm, Her İşte Nezaketi Emreder

İslâm, Merhamet Dinidir

Müslüman, Sorumluluk Bilinci Taşır

Müslüman, Ailesine İyi Davranır

Müslüman, Çevresiyle Dosttur

Müslüman, Asla Zulmetmez

Müslüman, Dürüst ve Doğru Sözlüdür

Müslüman, Şükreden Kuldur

Müslüman, Hata Yaptığında Af Diler

Müslüman, Cennete Götüren Yolları Arar

Müslüman, Cehenneme Götüren Yollardan Uzak Durur

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=571