İnsanın insana, çevresine, varlıklara, nesnelere, doğaya ve hatta kendi nefsine olan zalimliklerinin adıdır terör. İster coğrafi, ister toplumsal, ister ahlâkî, isterse insani olsun, tüm sınırların ihlal edilmesidir terör. Toplumu, tarihi, kültürü, medeniyeti, insanlığın ortak değerlerini inkârdır terör. Amansız nefretlerin, tükenmez kinin, körüklenen öfkenin ismidir terör.

Adnan Bülent Baloğlu’nun kaleme aldığı eser, terör ve ilgili kavramlara dair doyurucu ve net açıklamalarıyla göze çarpar. Terör faaliyetlerinin hedefleri açıklanır. Şiddetin sektör haline getirilmesi ve bu sektörden kazanç devşirenler net bir şekilde resmedilir. Şiddet ve terörün arkasındaki karmaşık ilişki ağları, gözler önüne serilir. Eserde, teröristin ruh dünyası tanıtıldığı gibi hasarlı zihinlerin, fikirlerin ruh hali, karakteristiği de özetlenir. Şiddetin gölgesinde yaşam mücadelesi veren kadınların ve çocukların yaşadıkları olumsuzluklar, vicdanlarımıza duyurulur. İnsanoğlunu barış ve esenliğe davet eden İslam’ın terör ve şiddet eylemlerine karşı duruşu ifade edilir.

İÇİNDEKİLER:

Şiddet Ne Zaman Başladı?

Terör Nedir?

Terör Tanımlanabilir mi?

Terörün Hedefi Nedir?

Şiddet Sektörü

Teröristin Dünyası

Terörün Daha Başka Zararları

İslam ve Terör Birlikte Anılamaz!

Son Sözler…

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=344