Şiddet, güç ve baskı uygulayarak, insanların bedenî ve ruhî açıdan zarar görmesine sebep olan bireysel ve toplu hareketlerin tümüdür. İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan şiddetle insanın yolları farklı zaman ve mekânlarda kesişmiştir. İslam’ın temel kaynaklarında şiddet, “zulüm” kavramıyla ifade edilir. Zulüm adaletin zıddı olup, sınırı aşmak, hak-hukuk gözetmemek, yapılmaması gereken bir davranışta bulunmak anlamına gelir. Adalet ise, her hak sahibine hakkını vermek ve her şeyi yerli yerine koymak demektir. İslam’ın en temel prensiplerinden birisi zulmün haram, adaletin ise farz oluşudur.

İslami değerlere göre, bir insanın ölümü, insanlığın ölümü demektir. Bir masumun katledilmesi, bütün bir insanlığın yok edilmesine eşdeğerdir. Dolayısıyla insan, bizatihi insan olduğu için bir değer taşımaktadır ve taşıdığı bu değerden dolayı şiddete maruz kalmamalıdır. “Şiddet ve terörün dini ve milliyeti olmaz. İslam, kaynağı ve şekli ne olursa olsun şiddetin her türlüsüne karşıdır. Çünkü şiddetin yanı başında haksızlık, adaletsizlik, merhametsizlik ve fesat vardır.

Yeryüzünü ıslah etmeyi amaç edinmiş bir Müslüman, insanlık suçu olan şiddet eylemlerinde bulunmadığı gibi, şiddet ve terörden yana olumlu bir his de taşımaz. Bu nedenle, sorumluluk sahibi her Müslüman, ailesinden komşularına, mahallesinden iş yerine, çarşısından stadyumuna bütün yaşam alanlarını şiddetten arındırmalıdır. İnandığı dinin barışa ve insan haklarına verdiği önemi her hâliyle ve her sözüyle dünyaya ilan etmelidir. Şiddete karşı inadına gönül dilini kullanmalıdır.” Zulmün de adaletin de yaşı ve cinsiyeti olmadığını vurgulayan eser, herkesin birbirine karşı merhametli olmakla ve zulmetmemekle mükellef olduğuna dikkat çekmektedir. “Öte dünyada “selam yurduna” yani sonsuz barışın yegâne adresi olan cennete kavuşacak olanlar, ancak bu dünyayı bir barış ve esenlik yurduna dönüştürmek adına çaba sarf edenlerdir.”

İÇİNDEKİLER:

Şiddet Deyince

Şiddet Nerden Besleniyor

Şiddetin Yerine Barışı Yeniden Kurmak

Sonuç Olarak

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=341