Eğitim, bireylerin davranışlarında kasıtlı olarak değişim meydana getirme sürecidir. Tasavvufi eğitimde de tam olarak insanın davranışlarında bir değişimin gerçekleştirilmesi söz konusudur. Nitekim tasavvufun gayesi, insanı kötü ahlak ve her türlü çirkinlikten uzaklaştırıp güzel vasıflarla donatarak insan-ı Kamil mertebesine yükseltmektir Bundan dolayı maddenin yapısındaki değişikliği inceleyen kimya bilimine benzetilerek insanın yapısındaki değişim için kimya-i Saadet yani mutluluk kimyası tabiri kullanılmıştır Bu bağlamda kimya-i saadet, nefsin belli bir eğitim sürecinden geçirilerek mutluluğa ulaştırılmasını anlatır. Tasavvufta is manevi eğitim süreci seyr-ü sülûk kavramıyla ifade edilir. Seyr ve sülûk sözcüklerinin her ikisi de kelime olarak "yol" anlamına gelir. Tasavvuf kaynaklarında bu iki kelime bir arada kullanılarak müridin tasavvufi yolculuğunu ifade eden bir terime dönüşmüştür.

-----------------------------------------

Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi