İÇİNDEKİLER:

Mürşid ve Mürid Kavramları

Mürşid Kimdir?

Mürid Kimdir?

----------------------------------------

Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi