Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (s.a.s.) O’nun kulu ve resulüdür. İslam’ı kabul eden her insan, buna şahitlik etmekle sorumludur. O, Peygamber olmadan önce bile Mekke’de “Muhammedü’l Emin” olarak biliniyordu. Erdem ve ahlak abidesiydi. Dürüstlükten asla ödün vermemişti. İnsanlığa, adaleti, insanın hak ve dokunulmazlıklarına saygıyı, bilginin değerini ve istişarenin önemini öğretmişti. O, âlemlere rahmet olarak gönderildi. O, içinde yaşadığı şiddet ve cehalet toplumunu merhamet ve adalete kavuşturdu.

Biz, O’nu görmeden sevdik.

Çünkü O, en sevgili…