Bir insan evrenin işleyişini değiştirebilir mi? Yağmurun yağmasını, şimşeğin çakmasını engelleyebilir mi? Depremlerin oluşmasının önüne geçebilir mi? Peki, hangi insan dünyaya gelirken ailesini seçebilir? Hangi insan doğarken rengini, ırkını, cinsiyetini belirleyebilir? Şüphesiz ki Allah, her şeyi yoktan var etti. Kâinatta olmuş ve olacak ne varsa hepsini sebep sonuç ilişkisi içinde yarattı. 

O’nun yarattığı evrende kargaşa değil; ölçü, denge ve düzen vardır.

Bunun adı Kader’dir…