Kur’an-ı Kerim…

Yüce Allah’ın Peygamberimiz aracılığıyla insanlara seslendiği son vahyi, son kitabı… Allah, onu bizzat indirdiğini ve kıyamete kadar da bizzat koruyacağını açıkça ifade buyurur. Kur’an, diğer kitaplardan farklı olarak bir bölgeye ya da bir kavme değil, bütün insanlığa gönderilmiştir.  Günümüze dek, asla değiştirilmemiştir. 

Kur’an, İslam dininin temel kaynağıdır.  Bir kişinin Müslüman olabilmesi için Kur’an-ı Kerim’e iman etmesi şarttır.  Rabbimizden bizlere bir öğüttür Kur’an… Sözlerin en güzeli, Peygamberimizin en büyük mucizesi ve bizlere mirasıdır. Bizler için dünya ve ahiret mutluluğu Kur’an’da saklıdır.