İnsanın bu tecelliden nasibini alabilmesi, hayat yolculuğunu sorumluluk bilinciyle sürdürmesine ve istikametini Yaratıcı’nın teklif ettiği doğrultuda muhafaza etmesine bağlıdır. Bu noktada insana düşen, kullarına en doğru yolu göstererek onları irşad eden (er-Reşîd) Allah’ın davetine uymak, O’na iman etmek, varlığa, hayata ve çevreye dair sorumluluklarını gerçekleştirme hususunda gayret göstermektir. Vahyin ve risaletin en temel hedefi budur. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’in dünyaya gönderildiği andan bugüne Allah’ın bütün elçileri, bu ideali gerçekleştirmek için hayatlarını ortaya koymuş, insanlığın irşadı için var güçleriyle mücadele etmişlerdir. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip ve övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarması (İbrahim, 14/1) için Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (sas) ile gönderilen Kur’an-ı Kerim ise bu anlamda insanlık için eşsiz bir hidayet rehberi ve kurtuluş reçetesi olmuştur. Bu idealin bir tezahürü olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız, 2022 yılı Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle “Peygamberimiz, Cami ve İrşad” temalı bir kitap hazırladı. Kitaba, Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, “İnsanın İrşada Olan İhtiyacı”; Doç. Dr. Esra Müftüoğlu, “Kur’an’da İrşad Üslubu”; Dr. Bayram Köseoğlu, “Kur’an Kıssalarında Tebliğ ve İrşad”; Doç. Dr. Ferhat Gökçe, “Hz. Peygamber’in Rehberliğinde Tebliğ ve İrşad: Peygamberimizin Kullandığı Dil ve Üslup”; Dr. Muhlis Akar, “Müslüman’ın Tebliğ ve İrşad Sorumluluğu”; Dr. Ravza Cihan, “İrşad Etmek İçin Yola Çıkanın Hazırlığı”; Prof. Dr. Mustafa İsmet Uzun, “Günümüz İrşad Hizmetlerinde Edebiyat ve Sanat Eserlerinden Faydalanma Üzerine”; Doç. Dr. Bahset Karslı, “Dijital İmkânların İrşad Faaliyetlerinde Kullanımı”; Prof. Dr. Eyüp Baş, “Geçmişten Günümüze Huzur ve Bilgi Kaynağı Olarak Camilerimiz” başlıklı yazılarıyla katkıda bulundular.

İÇİNDEKİLER:

İnsanın İrşada Olan İhtiyacı - Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

Kur’an’da İrşad Üslubu - Doç. Dr. Esra Hacımüftüoğlu

Kur’an Kıssalarında Tebliğ ve İrşad - Dr. Bayram Köseoğlu

Hz. Peygamber’in Rehberliğinde Tebliğ ve İrşad: Peygamberimizin Kullandığı, Dil ve Üslup - Doç. Dr. Ferhat Gökçe

Müslüman’ın Tebliğ ve İrşad Sorumluluğu - Dr. Muhlis Akar

İrşad Etmek İçin Yola Çıkanın Hazırlığı - Dr. Ravza Cihan

Günümüz İrşad Hizmetlerinde Edebiyat ve Sanat Eserlerinden Faydalanma Üzerine - Prof. Dr. Mustafa İsmet Uzun

Dijital İmkânların İrşad Faaliyetlerinde Kullanımı - Doç. Dr. Bahset Karslı

Geçmişten Günümüze Huzur ve Bilgi Kaynağı Olarak Camilerimiz - Prof. Dr. Eyüp Baş

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=5303