Eserin birinci bölümünde meleklerin varlıklarının gerçek olduğu, kendilerine ait bazı niteliklerinin bulunduğu, çeşitleri ve görevleri gibi konulara yer verilmiştir. Ayrıca insanlarla melekler arasındaki ilişkiler ve melek inancının hayatımıza yansımaları gibi hususlar ele alınmıştır. Kitabın diğer bölümlerinde meleklere imanla doğrudan ilgili olmayan ancak “görünmeyen varlıklar” olması bakımından işlenmesinde fayda mülâhaza edilen cinler ve şeytan konusuna yer verilmiştir. Bu çerçevede ikinci bölüm cinlere ayrılmıştır. Burada cinlerin varlıklarının da gerçek olduğu, mahiyet ve özellikleri üzerinde durulmuş, cinlerin insanlarla ilişkileri hususu da bu bölümde işlenmiştir. Üçüncü bölümde ise şeytan konusu ele alınmıştır. Şeytanın mahiyeti, Hz. Âdem ile olan kıssası, şer odaklı bir varlık olarak insanlara yönelik hedefleri ve yaptıkları, yaratılışının hikmeti ve kıyamet günündeki durumu bu bölümde incelenmiştir. Duyularla algılanamayan melek, cin ve şeytan konularında doğru bilgiyi Hz. Peygamber’den öğrenmek durumunda olduğumuz kesindir. Gerek Kur’ân-ı Kerim gerek hadîs-i şerifler, gaybla ilgili hususlarda Müslümanlar için en sağlıklı bilgi kaynaklarıdır. Kitabın içeriğinde akla gelebilecek sorulara Kur’an, hadis ve akıl bağlamında cevap bulmaya çalışılıyor.

İÇİNDEKİLER:

I. MELEK İNANCI

II. MELEK KAVRAMI VE MELEKLERE İMAN

BİRİNCİ BÖLÜM: MELEKLERİN VARLIĞI VE MAHİYETİ

I. MELEKLERİN VARLIĞI

II. MELEKLERİN KANATLARI

III. MELEKLERİN GÖRÜLMESİ

IV. MELEKLERİN ÖZELLIKLERİ

      A. Günah İşlememeleri

      B. Hârût ve Mârût Adlı Meleklerin Durumu

      C. Meleklerin Aynı Anda Birçok Yerde Bulunabilmesi

      D. Meleklerin Erkeklik-Dişiliklerinin Olmaması

      E. Gaybı Bilmemeleri

V. MELEKLERİN ÇEŞİTLERİ VE GÖREVLERİ

      A. Cebrâil

      B. Mîkâil

      C. İsrâfil

      D. Azrâil

      E. Arşı Taşıyan Melekler / Mukarreb Melekler

      F. Kirâmen Kâtibîn

      G. Koruyucu Melekler

      H. Münker ve Nekir

      I. Cennet Melekleri

      J. Cehennem Melekleri

      K. Allah’ın Emirlerini ve Yasalarını Yürütenler

VI. İNANANLARLA MELEKLER ARASINDAKİ MÜNASEBETLER

      A. Zikir Ehliyle Birlikte Olan Melekler

      B. Müminlere Dua Eden ve Destek Veren Melekler

      C. Görevleriyle Anılan Bazı Melekler

      D. Meleklerin Hz. Âdem’e Secdesi

      E. Meleklerin Şefaati

      F. Meleklerin Kıyamet Günündeki Durumu

      G. İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük

VII. MELEKLERE İNANMANIN FAYDALARI

İKİNCİ BÖLÜM

CİN

I. CİNLERİN MAHİYETİ

II. CİNLERİN VARLIĞI

III. CİNLER HAKKINDAKI YANLIŞ İNANIŞLAR

IV. CİNLERİN ÖZELLİKLERİ

      A. Cinler Görülebilir mi?

      B. Yiyip İçmeleri, Evlenip Çoğalmaları

      C. Kısa Sürede Uzun Mesafe Almaları

      D. Cinlerin Gaybı Bilememesi

      E. Cinlerin İnsanlara Etkisi

      F. Cinlerin Dinî Sorumluluğu

V. CİNLERİN ÇEŞİTLERİ

VI. CİNLERİN YARATILIŞ GAYESİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ŞEYTAN

     I. KAVRAM OLARAK ŞEYTAN VE İBLİS

     II. ŞEYTANIN VARLIĞI VE MAHİYETİ

     III. ŞEYTANIN İSYANI VE KOVULMASI

     IV. ŞEYTANIN YAPTIĞI İŞLER

     V. ŞEYTANIN YARATILIŞ HİKMETİ

     VI. CİNLERDEN VE ŞEYTANLARDAN KORUNMA YOLLARI

     VII. KIYAMET SONRASINDA CİNLER VE ŞEYTANLAR

SONUÇ

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=408