Bugün hem bireysel hem de küresel boyutta çok temel bir kriz ve ahlak sorunu hâline gelen israf; sadece eşya ile sınırlı olmayıp zaman, ömür ve hülasa bütün nimetler konusunda haddi aşmayı ifade eden bir realite olarak karşımızda durmaktadır. Bu doğrultuda “İsraf: Dengeyi ve Ölçüyü Kaybetmek” adlı eser; iletişim, ulaşım ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği, dünyanın küresel bir köye dönüştüğü, hayatın bir yönüyle dijital ortamlarda yaşandığı günümüzde insan ilişkilerine dikkat çekiyor. İnsanın zaman ve mekanla sınırlı bir varlık olduğunu hatırlatıyor, vaktin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söylüyor. “İnsanların ürettikleriyle değil tükettikleriyle öne çıktığı bir dünyada kanaat, şükür, paylaşma gibi güzel hasletler anlamını kaybetmekte; yaşanan travmalar, büyük ölçekte küresel krizlere sebep olmaktadır. İnsanın, ne olduğunun değil; neye sahip olduğunun daha çok önemsendiği bir ortamda ihtiyaç sınırı bozulmakta, tüketim ve israf âdeta bir prestije dönüşmektedir.” Bu gerçekleri göz önünde bulunduran eser, bilgi dünyamıza ve farkındalıklarımıza katkı sunma temennisinde bulunuyor. Şiarımızın, Allah’ın verdiği her nimetin bir gün hesabının sorulacağının bilinci içinde, nimetler karşısında şımarıp lükse dalmadan ve duyarsızca israfa girmeden yaşamak olması gerektiğini söylüyor. İnsanlık için her türlü israftan uzak, bilinç, sabır ve şükür ile daha güzel bir hayatın inşasına vesile olmayı amaçlıyor.

İÇİNDEKİLER:

SUNUŞ - Prof. Dr. Ali ERBAŞ

DENGEYİ VE ÖLÇÜYÜ KAYBETMENIN ADI: İSRAF - Prof. Dr. Ahmet YAMAN

TÜKETİM AHLAKI VE İKTİSATLI OLMAK - Dr. Muhlis AKAR

HZ. PEYGAMBER’İN DİLİNDEN İSRAF - Prof. Dr. Ali AKYÜZ

İSRAF KAVRAMINA TASAVVUFÎ BİR BAKIŞ - Prof. Dr. Ramazan MUSLU

İSRAF EDEBİLEN TEK CANLI: İNSAN - Dr. Fatih KURT

VAKTİN KIYMETİNE DAİR - Mustafa IRMAKLI

“100 ÇİFT AYAKKABIYA SAHİP OLMAMA NE ENGEL VAR?” YA DA HELÂLİN SINIRI VAR MIDIR? - Fatma Yüksel ÇAMUR

RAMAZAN AYI İSRAF AYI OLMASIN - Dr. Kerime Cesur TURHAN

İSRAFIN SONU İFLAS BİLİNÇSİZCE TÜKETİRKEN, BİR GÜN BİZ TÜKENECEĞİZ - Dr. Şule Yüksel UYSAL

SEN HER ZAMAN EN İYİSİNİ HAK EDİYORSUN!” - Dr. Emine ARSLAN

MODERN DÜNYANIN DAYATTIĞI ENKÖTÜ ALIŞKANLIK: İSRAF! - Hilal Ceyhan KÖKSAL

İSRAF PSİKOLOJİSİ İSRAF EDEN İNSAN, KENDİNİ İMHA EDER - Nazlı ÖZBURUN

İSRAF İLE CİMRİLİK ARASINDA - Fatma BAYRAM

FIRINCI - Zeynep AKNAR

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=464