İnsanlık tarihi boyunca, iyinin ve kötünün mücadelesi çoğu zaman güçlü ve görünmeyen varlıklara olan inanışlar üzerinden anlatıldı. Bunun gerçek cevabını sadece, görünen ve görünmeyen âlemlerin Rabbi olan Allah’ın gönderdiği son din İslam verebilir. 

İslam’a göre nurdan yaratılan meleklerin varlığına inanmak, imanın esaslarındandır. Melekler, Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nuranî ve ruhanî varlıklardır.  İslam’a göre nurdan yaratılan meleklerin varlığına inanmak, imanın esaslarındandır. Melekler, Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nuranî ve ruhanî varlıklardır.