Dünya Müslümanları 15. Bölüm

İslam dini tevhit inancıdır. Tevhit Allah’ın birliğidir. Birlik İslam’ın ve İslam ümmetinin şiarıdır. İslam nurunun Türk şecaatiyle birleşerek üzerinde ışıdığı ülkelerden biri de Kırım’dır.