İnsan doğar, büyür ve ölür. Devletler ve hanedanlar hatta medeniyetler bile böyledir. Yalnız kalıcı olan, ebedi ve ilahi zaferin sahibi olan Allah’tır. La galibe illallah! İşte bu sözü bir kader hükmü gibi bütün İberya’ya ilmek ilmek işleyenlerdir Endülüs Müslümanları.