Bu idğam çeşidinin harfleri 2 gruptur.

1. Gruptaki harfler: " ل ر " harfleridir. Bu harflerden yalnızca ل harfinin önce gelmesi halinde idğam yapılır.

2. Gruptaki harfler: " ق ك " harfleridir. Bunlardan ق harfi önce gelmesi halinde ك harfine idğam edilir.

Hafız Davut Kaya

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı