İdğam, yanyana gelen iki harften birincisini ikincisine katmak, girdirmek, birlikte okumak demektir. İdğamın birkaç çeşidi vardır. Bunlar: - İdğam-ı Bila-Ğunne - İdğam-ı Meal-Ğunne - İdğam-ı Misleyn İdğam-ı Bila-Ğunne ve İdğam-ı Meal-Ğunne konuları, tenvin ve nun-u sakin bölümünde ele alınmıştı.

İdğam-ı Misleyn: Aynı harften iki tane yan yana gelmesi ve birincisinin cezimli olması halinde cezimli olan birincisini ikincisine idğam etmektir. idğam edilen bu harfler şeddeli halde okunurlar.

Hafız Davut Kaya

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı