Tenvinden veya nunu sakinden sonra te, se, cim, dal, zel, ze, sin, şin, sad, dad, ta, za, fe, gaf, kef harflerinden birisinin gelmesi halinde tenvinin veya nunu sakinin gizlenerek okunmasıdır. Bu durumda tenvin veya nunu sakin sonraki harfe idğam edilmez, ayrı da okunmaz, sadece ğunne sesi çıkarılır.

Hafız Davut Kaya

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı