İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Yüce Allah, insanı varlıkların en şereflisi olarak yarattı. İnsanlığın tarihi ise vahiyle, ilâhî kelâmla başladı. Rabbimiz, kelâmını ve muradını kitaplarıyla, peygamberleriyle bizlere ulaştırdı. Allah, gönderdiği kitaplarla insanları muhatap kabul etti. Hayat imtihanında ona yol gösterdi. Hakikatle tanışmasına, iyiyle kötüyü ayırt etmesine imkân verdi. Allah’ın kitapları, sözlerin en güzeli olan Allah kelâmının harflere, satırlara dökülmüş halidir.