Kur’an, kadını bize önce insan olarak takdim eder. Ana, nine, evlât, bacı ve eş olarak takdim edilişi daha sonradır. Kur’an’da “en-Nisa” (kadınlar) suresi vardır, ama “er-Rical” (erkekler) diye bir sure yoktur. Bu, kadınlar için bir onurlandırma ve kadınlarla ilgili devrimin bir sembolü ve işaretidir. Hz. Peygamber, kadının toplumda varlık sahnesine çıkması için çalışmış ve bunda başarılı da olmuştur. İslâm Peygamber’inin çabalarıyla, kadını toplumsal hayattaki aktif varlığına uygun olarak kadın dindarlığı, derinlik kazanmış ve toplumsal hayatın hemen her alanında erkekler gibi etkili bir varlık göstermeye başlamıştır.

İÇİNDEKİLER:

Kadın Dindarlığı” ve “Hakikatin Cinsiyeti” - Nazife ŞİŞMAN

Kur’an’ın Kadına Mesajı - Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ

Kadın Dindarlığının Sosyolojik Yansımaları - Doç. Dr. Ejder OKUMUŞ

Kadının Kendi Olması ve Kendini Bulması - Dr. Aliye ÇINAR

Kadın Dindarlığı Algısal Bir Yanılgı mı, Yoksa Gerçeklik mi? - Doç. Dr. Asım YAPICI

Kadın Dindarlığının Bilgi Boyutu - Dr. Halide YENEN

Hz. Âişe’den İslâm Aynasına Yansıyan Dindarlık - Hatice Kübra GÖRMEZ

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=417