Kur’an-ı Kerim’in bütün uyarıları ve Hz. Peygamberin örnekliğine rağmen, 21. yüzyıla girdiğimiz bir dönemde kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın eğitilmeleri ve iyi yetiştirilmeleri konusunda her birimizin üzerine düşen farklı sorumlulukların bulunduğu açıktır. Özellikle cinsiyet farklılığının, hiyerarşik ve katı kalıplar içinde algılandığı bazı toplum kesimlerinde, kız çocukları ve kadınların töre cinayeti, aile içi şiddet, eğitim ve cinsiyet ayrımcılığı gibi bir dizi olumsuzluklara hedef olması işin belki de en üzücü yanıdır. Namus kavramının ve onunla yakın içeriklere sahip iffet ve ırz kavramlarının çok daha geniş bir kapsamı, insanın düşünce, niyet ve bütün davranışlarıyla bağlantıları bulunduğu hâlde, bunların dar bir çerçevede anlamlandırılması, yine bunların sadece kadına düşen bir sorumluluk olarak görülmesi de söz konusu zihniyetle, sosyal yapıyla ve gelenekle beslenen bir başka yanlış anlayıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkemizin kadın sorunlarına karşı duyarlı olup bu sorunların çözümünde aktif rol almayı kalıcı bir politika olarak benimsiyor. Kadın sorunlarıyla ilgili çalışmalar yürüten çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yaparak, dinin yanlışı onaylayıcı bir referans olmasını önleyip doğruya destek veren bir aydınlık olmasını, birlikte ve barış içinde yaşadığımız, birbirimize insan olarak saygı ve sevgi duyduğumuz bir dünyayı inşada yüce dinimizin kalıcı öğretisini yapı taşı kılmayı hedefliyor.

İÇİNDEKİLER:

TANITIM

KADIN SORUNLARININ KAYNAĞI DİN DEĞİLDİR/ Prof. Dr. Ali Bardakoğlu

CİNSİYET KÜLTÜRÜ VE KADIN SORUNU / Prof. Dr.M. Şevki Aydın

İSLAM VE KADIN YAZILARI ÜZERİNE / Prof. Dr. Mehmet Görmez

PROF.DR. MEHMET SAİD HATİBOĞLU İLE İSLAM’IN IŞIĞINDA KADIN/ Ayfer balaban-Hatice Güler

VAHİY SÜRECİNDE KADIN / Prof. Dr. Fahri Kayadibi

KADIN HAK NURU MU, YOKSA / Dr. Hatice K. Arpaguş

KUR’AN’DA ÖZGÜR VE SORUMLU BİR VARLIK OLARAK KADIN / Hafsa Fidan

KUR’AN’DA KADIN PORTRELERİNDEN KESİTLER / Dr. Mehmet Ünal

MÜMİNLERİN BİLGE ANNESİ: HZ. AİŞE / Hatice Kübra Görmez

YEN İÇİNDE KALMAYAN KIRIK KOL / Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal

DİNDARLIĞIN CİNSİYETSİZLİĞİ ÜZERİNE / Yrd. Doç. Dr. Hülya Alper

KADIN DİNDARLIĞI VEYA DİNDARLIĞIN KADIN ÜZERİNDEN TOPLUMA YANSIMALARI / Hasibe Turan

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=416