“Allah’ın geleceğe dair ilmi ve planlaması” anlamına gelen kader her şeyden önce kişinin gelecekteki hayatını ilgilendirmektedir. Bu yüzden insan, yaratılışından itibaren hem içinde bulunduğu evrenin ve sakinlerinin hem de kendisinin geleceğini merak etmiş, kendince geleceğiyle ilgili öngörüler ve çözümler üretmeye çalışmıştır. Ancak zamanın “şimdi” noktası ile sınırlı bulunan insanoğlu gelecek konusunda kesin bir bilgiye sahip olamamış ve sürekli bir çözümsüzlük duygusu hissetmiştir. Söz konusu duygu zaman içinde onun zihninde geleceğe dönük bir kaygı yumağının oluşmasına da sebep olmuştur. Bu anlamıyla gelecek kaygısı insanın en zayıf tarafını oluşturmaktadır. Çünkü o, daha çok bu yönünden etki altında kalmakta, aldatılmakta veya aldanmaktadır. Günümüz insan grupları içinde özellikle dinî inançları zayıf olanların “gelecek” korkusu, tarihte olduğu gibi devam etmektedir. Bu arada yıldız, gezegen ve burçlarda mânevî güç olduğuna inanan ve bunların gelecek (kader) üzerinde belirleyici rollerinin bulunduğunu vehmeden insanların sayısı da az değildir. Bunun bir sonucu olarak falcılık, cincilik, ruhçuluk ve medyumluk yöntemleri yayılma alanları bulabilmektedir. Günümüz insanının bu tür aldanmalardan kurtulması, kader inancının sağlıklı ve sağlam bir zemine oturtulmasına bağlıdır. Bu da ancak Allah’ın kudreti ve evrenin işleyişiyle insanın özgürlüğü ve sorumluluğu hakkında güvenilir kaynaklardan tutarlı ve doğru bilgilerin sunulmasıyla mümkün olur. Kader konusuna ayrılan bu kitabın telifi sırasında söz konusu unsurlar dikkate alınmıştır.

İÇİNDEKİLER:

BİRİNCİ BÖLÜM: KADERİN ANLAMI VE DİNÎ DAYANAĞI

          I. KADERİN ANLAMI

          II. KUR’AN’DAN VE SÜNNETTEN DELİLLERİ

          III. KADERE İNANMANIN ALLAH İNANCI İLE BAĞLANTISI

          IV. ALLAH’IN İLMİ VE KADER

          V. ALLAH’IN İRADESİ VE KADER

          VI. ALLAH’IN YARATMASI VE KADER

İKİNCİ BÖLÜM: KADER VE İNSAN

          I. İNSANIN KENDİSİNİ VE ÇEVRESİNİ BİLMESİ

          II. SORUMLULUĞUN KAYNAĞI

          III. İNSAN FİİLİ VE SORUMLULUK

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KADERİN BİLİNMESİ

          I. KADERİ BİLMENİN İMKÂNI

          II. KADERİ BİLMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

          III. KADERİN BİLİNEMEMESİNİN HİKMETİ

          IV. KADERİN DEĞİŞİP DEĞİŞMEMESİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KADERLE İLGİLİ DİĞER KONULAR

          I. İLİM-MÂLÛM / TÂBİ-METBÛ

          II. HİDAYET-DALÂLET

          III. HAYIR-ŞER

          IV. KISMET

          V. TEVEKKÜL

          VI. DUA

          VII. ECEL

SONUÇ

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=406