Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse, tam manasıyla sapıtmıştır”( Nisa Suresi, 4/136) buyurarak, kitaplara inanmanın bir iman esası olduğunu ortaya koymuştur.

İÇİNDEKİLER:

KİTAPLARA İMAN ETMEK NE ANLAMA GELİR?

Neden Kitaplara İman Etmeliyiz?

SAHİFELER (SUHUF)

TEVRAT

Tevrat’ın İndirilişi

Tevrat’ın Tahrif Edilmesi

Tevrat’ın Hz. Muhammed’i (sas) Müjdelemesi

ZEBUR

İNCİL

İncil’in Tevrat’ı Tasdik Etmesi

İncil’in Tahrif Edilmesi

İncil’in Hz. Muhammed’i (s.a.s.) Müjdelemesi KUR’AN

Kur’an Son İlahî Kitaptır

Kur’an İnsanı Karanlıklardan Aydınlığa Çıkarır

Kur’an Dünya ve Ahiret Mutluluğunu Hedefler

Kur’an Evrensel Bir Kitaptır

Kur’an Neden Arap Dilinde İndirilmiştir?

Kur’an’ı Nasıl Anlayalım?

Kur’an’ın Nüzulü/İndirilişi

Kur’an’ın Toplanması

Kur’an’ın Muhtevası

Kur’an’ın Önceki Kitaplar Üzerindeki Otoritesi

Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki

SONUÇ

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=3099