Bu eserlerden biri olan “Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi”, dinin tanımı ve amacından hareketle din istismarı konusunu ele alıyor. Eser dinin insanları hayra, iyiliğe, güzelliğe davet ettiğini ve bu doğrultuda hayatlarımızın dinin yolunda harcanması gerektiğini vurguluyor. Ne zaman ki insan dine hizmet etmeyi bırakıp onu kendi hizmetinde kullanmaya başlamışsa, orada istismarın baş gösterdiğine dikkat çekiyor. Ayrıca dini istismar edenlerin karakteristik özelliklerini maddelendirerek oldukça net ve anlaşılır bir şekilde açıklayan eser, dini istismarın görünümlerini ve sahih dini bilgiden hareketle bu istismar yapılanmalarına karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini gözler önüne seriyor.

İÇİNDEKİLER:

DiN NEDIR?

DiNiN AMACI NEDiR?

İSLAM DiNiNiN ÖZELLiKLERi NELERDiR?

İSLAM’IN ANA KAYNAKLARI NELERDİR?

DİN İSTISMARI NEDİR?

DİN İSTISMARI YENİ BİR DURUM MUDUR?

DİNİ İSTİSMAR EDENLERİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

DİNİ ANLAMADA KENDİSINİ YEGÂNE KAYNAK KABUL ETMEK

GRUP MENSUBIYETINİ AILE, MILLET VE ÜMMET BAĞLILIĞININ ÖNÜNE GEÇİRMEK

MABETLERİ İSTİSMAR ETMEK

HAKİKAT TEKELCİLİĞİ YAPMAK

TEKFİR ETMEK

MEHDİ VE MESİH GİBİ SIFATLARA BÜRÜNMEK

MASUMİYET/GÜNAHSIZLIK İDDİASINDA BULUNMAK

GÖRÜNMEZ GÜÇLERDEN DESTEK ALDIĞINI İDDİA ETMEK

GENÇLERİN DİNİ DUYGULARINI İSTİSMAR ETMEK

DİNİ KONULARDAKİ BİLGİSIZLİKTEN YARARLANMAK

DİN İSTİSMARININ GÖRÜNÜMLERİ

BÂTINİ YORUMLAR YAPMAK

SAHİH DINÎ GELENEĞİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞMAK

RÜYA, KEŞİF VE İLHAMI KESIN DELİL GİBİ GÖSTERMEK

BİDAT VE HURAFELERİ SAVUNMAK

KAVRAMLARI İSTİSMAR ETMEK

İBADETLERİ TAHRİF VE İSTİSMAR ETMEK

TAKİYYEYİ MEŞRU GÖRMEK

ŞİFA VE KISMET DAĞITMAYI, BELADAN KURTARMAYI VADETMEK

AZAPLA TEHDİT ETMEK

İSTİSMAR YAPILANMALARIYLA NASIL MÜCADELE EDELİM?

ÖLÇÜ, KUR’AN VE SÜNNETTİR

YARINLARIMIZA ÖZEL İLGİ

DAİMA DÜŞÜN VE SORGULA

ÜSTÜNLÜK VESİLESİ ANCAK TAKVADIR

ADALET, EHLİYET VE LİYAKAT

HAKİKAT KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİLDİR

FARKLILIKLARIMIZ ZENGİNLİĞIMİZDİR

TEK VÜCUT, TEK YÜREK

ANADOLU İRFANINA SAHİP ÇIKALIM

İSLAM RAHMET VE ADALET DİNİDİR

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=3733