Semboller hem inanç sistemimizi ortaya koyar, hem de bize bir güvenlik hissi verir. O bakımdan Müslümanların kullandığı dil, zaman içerisinde kendi kimliklerini ifade eden giyiniş tarzları, geliştirdikleri stilleri, modaları oluşmuştur. Müslümanların sokağını, kentini, evini, mahallesini inşa ediş biçimi, mabedini yapış biçimi, süslemesi, estetik sanatlarda kullandığı işaretleri bütün bunların hepsi Müslümanlara özgü bir varlık tasavvuru ortaya koyar. İslam sanatını, mimarisini ve kentini oluşturan aslında Müslümanların ürettikleri, sahip oldukları semboller ve simgelerdir. Bunların hepsinin dinî, kültürel, geleneksel ve aynı zamanda medeniyet değeri vardır. Sembollerin kaybedilmesi duygumuzu, düşüncemizi ve kültürümüzü kaybetmektir. Bu bakımdan sembollerine sahip çıkanlar sembolün ifade ettiği manaya sahip çıkmışlardır.

İÇİNDEKİLER:

İslam ve Semboller Üzerine - Söyleşi: Dr. Yüksel Salman

Dinin Şiarı: Ezan - Prof. Dr. Soner Gündüzöz

Ortak Kalbimiz: Camiler - Dr. Yaşar Yiğit

Siyah Örtülü Ev: Kâbe - Necmettin Şahinler

Haccın Sembolik Anlamı - Prof. Dr. Bünyamin Erul

Yeryüzünün Yıllık En Büyük Buluşması Üzerine Bir Anlam Denemesi - Dr. Ekrem Keleş

Kurbanın Olam - Dr. Ülfet Görgülü

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=3571