Kâinatta dönüp dolaşan bütün lahuti sesler bir ilahi nefhanın yansımasıdır. Doğumda ezanla başlayan kulaklara seslenen o ahenkli musiki, hayat boyu pek çok durakta cami ve cami dışında karşımıza çıkar. Nihayetinde mezarda, yine ilahî bir kelam ile nihayet bulan ömrümüzde musiki, vazgeçilmez bir yere sahiptir.

İÇİNDEKİLER:

Hz. Peygamber Döneminde Musiki ve Türk Din Musikisi’nde Hz. Peygamber - Doç. Dr. Ahmet Hakkı Turabi

Osmanlı Geleneğinde Dinî Musiki Üstüne Birkaç Not - Dr. Bülent Aksoy

Camiden Yükselen Musiki - İz Bırakanlar ve Hatıralar - Kamil Büyüker

Musiki, Âlemdeki Süsün Bir Parçasıdır. - Prof. Dr. Süleyman Uludağ

Musiki, Medeniyetin Göstergesidir. - Prof. Dr. Hüsrev Hatemi

Klasik Türk Musikisinin En İhtişamlı Örnekleri, Dinî Musikimiz Alanında Verilmiştir. - Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça

Besteler, Her Dönem Farklı Bir Ahenk ve Güzellik İhtiva Eder - Amir Ateş

Dinî Musiki Kültürümüz Dünyanın En Zengin Dinî Musiki Kültürlerinden Biridir. - Muzaffer Şenduran

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=3567