Bilinçsizce kullanılan kredi kartları tüketim çılgınlığını körüklemekte, birçok insan gelirinin üzerinde borçlanarak harcamasını faiz ödeyerek gerçekleştirmektedir. Hatta kimileri birkaç yıl sonrasına ait gelirlerini bugünden tüketmekte, geleceğini ipotek altına almaktadır. Aşırı ve dengesiz tüketim, insanî ve ahlâkî değerleri aşındırmakla beraber gezegenimizin potansiyel kaynaklarını da yok etmektedir.

İÇİNDEKİLER:

GİRİŞ

TÜKETİMDE AHLAKİ PRENSİPLER

TÜKETİMDE İHTİYACI ESAS ALMAK

GELİR ARTTIKÇA AHLAKI ÖLÇÜLERİ İHLAL ETMEMEK

MEŞRU ÖLÇÜLER İÇERİSİNDE FAYDAYI MAKSİMİZE ETMEK

İSRAF ETMEMEK

TÜKETİMDE GÖSTERİŞTEN/ RİYADAN KAÇINMAK

MAL VE SERVETLE ŞIMARMAMAK

CİMRİLİK ETMEMEK / CÖMERT OLMAK

TÜKETİMDE DENGELİ (İKTİSATLI) OLMAK

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ.

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=3466