Kainat, Cenab-ı Hakk’ın insanoğluna emanetidir. Ancak insan, emanetine yeterince sahip çıkmamış, emanete hakkıyla riayet etmemiştir. İslam karşıtlığı, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, ırkçılık suçları sürekli artmış; terör ve şiddet masum canlara kıymaya devam etmiştir. İnsanoğlu bu kargaşa ortamında küresel ölçekte bir güven bunalımı yaşamaktadır. Olağanüstü güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, kuşku, korku ve tedirginlik hali insanların kalplerine yer etmiştir. Bu noktada akıllara “Güvenen ve kendisine güvenilen insanı inşa etmek, güven toplumunu tesis etmek için takip edilen yol yanlış olabilir mi?” sorusu gelmektedir. Ne yazık ki tarihte selam ve eman yurdu olarak bilinen, güvenlik ve kardeşliğin timsali olan İslam beldeleri bugün, yaşanan olumsuzluklardan büyük ölçüde etkilenmiştir. Bugün dağlara değil de bize verilen omuzlarımızdaki yükü hissetmemiz, emanet bilincini yeniden kuşanmamız; göğsümüze emanet edilen imanın, kalbimize emanet edilen ihsanın, aklımıza emanet edilen idrakin gereğini yapmamız gerekir. Bu doğrultuda “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” adlı eser, barış ve güven toplumu inşa edebilmek, yeniden Emin Peygamberin emin ümmeti olabilmek için mümin gönüllerde bir bilinç ve farkındalık oluşturmayı hedefliyor. İslam’ın ön gördüğü güven toplumunun nasıl inşa edilebileceğini ve güven toplumunun Kur’ani temellerini irdeleyen eser, İslam’daki emanet bilinci ve güven kültürüne vurgu yapıyor. Hayatın her alanında Müslüman kişinin güvenilir olması gerektiğini söyleyen eser, hem akademik hem de edebi bir dil ile Peygamber Efendimizin inşa ettiği güven toplumunun genel özelliklerini ve bu toplumu sürdürmenin temel pratiklerini gözler önüne seriyor.

İÇİNDEKİLER:

SUNUŞ - Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

İSLAM’IN ÖNGÖRDÜĞÜ GÜVEN TOPLUMUNU NASIL İNŞA EDEBİLİRİZ? - Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU

İSLAM’DA EMANET BİLİNCİ VE GÜVEN KÜLTÜRÜ - Doç. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU

GÜVEN TOPLUMUNUN KUR’ANÎ TEMELLERİ - Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN

MÜSLÜMAN KİMLİĞİMİZ NE İFADE EDİYOR? - Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL

KÜRESEL RİSKLERİN ALACAKARANLIĞINDA EMANET BİLİNCİ VE GÜVEN TOPLUMU - Prof. Dr. Burhanettin TATAR

AİLE VE GÜVEN: TOPRAK VE FİDAN - Doç. Dr. Huriye MARTI

TİCARET HAYATINDA GÜVEN UNSURU - Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ

HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU - Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM

İSLAM AHLÂKININ TEMEL DEĞERLERİNDEN EMANET VE GÜVEN - Doç. Dr. Ayşe Sıdıka OKTAY

EMANET VE GÜVEN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN

KAYBEDİLEN EMANET VE GÜVENİN KAYBETTİRDİKLERİ - Prof. Dr. Ömer ÇELİK

CESARETİN BEDELİ - Hasan KARACA

DİLİMİZDEKİ GÜVEN MESAJI: SELÂM - Dr. Sema ÇELEM

İŞTE EL-EMÎN, İŞTE MUHAMMED GELDİ - A. Ali URAL

ŞEHRİN EMİN KALBİ - Fatma BALCI

EN SEVGİLİ EMANET - Naime ERKOVAN

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=478