Cami ve mescidlerin ilk ve en önemli işlevi, Allah’a ibadet edilen mekânlar olmasıdır. Ayrıca cami merkezli medeniyet, mekân öncelikli değil, zaman öncelikli bir medeniyetin doğmasını sağlamıştır. Camilerin etrafında oluşan sosyal yapı, hayatlarını minarelerden okunan ezana göre düzene koymakta, yaşantılarını onunla tanzim etmekteydi.

Eser; İslam’da mabedin ortaya çıkışından, caminin hayat veren iklimi, medeniyetle ilişkisini ele alırken gözyaşına ve cıvıltıya hasret kalan camilerimizin sessizliğine de çözüm sunuyor. Kalbini lüks ev, konforlu araba, mal-mülk, makam ve mevkiye bağlayan insanoğluna kim olduğunu, niçin yaratıldığını en güzel şekilde camilerin hatırlatacağını dile getiriyor…

İÇİNDEKİLER:

İSLAM’DA MABEDİN ORTAYA ÇIKIŞI VE TARİHSEL GELİŞİMİ - Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

SAADET ASRINDA CAMİ - Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK

HAYATIN MERKEZİNDE FONKSİYONEL CAMİ - Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ

CAMİYLE HAYAT BULMAK CAMİYE HAYAT VERMEK - Haydar BEKİROĞLU

HAYATIMIZI İNŞA EDEN KURUM: CAMİLERİMİZ - Prof. Dr. İlhan GENÇ

CAMİ VE MEDENİYET - Prof. Dr. İsmail L. ÇAKAN

İSLAM MEDENİYET TASAVVURUNDA ŞEHİR: MEDİNE - Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN

BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMU OLARAK CAMİ - Prof. Dr. Nesimi YAZICI

TEBLİĞ VE İRŞAD AÇISINDAN CAMİ - Prof. Dr. Nevzat ÂŞIK

CAMİDE AİLEYE YER AÇMAK - Prof. Dr. Huriye MARTI

KALBİ MESCİDLERE BAĞLI OLMAK - Hale ŞAHİN

OSMANLI KÜLTÜRÜNDE ŞEHİR VE CAMİ - Prof. Dr. Osman KÖSE

CAMİLERİN MANEVİ MİMARLARI - Dr. Ekrem KELEŞ

TOPLUMUN İNŞASINDA DİNİN VE DİN GÖREVLİSİNİN YERİ - Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=473