Doğal kaynakların gelişigüzel tüketildiği ve ekonomik kaynakların eşitsizce bölüşüldüğü dünyamız belki de tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar huzur ve barışı aramakta… Dünyayı sarsan savaşlar, anarşi ve terör eylemleri, şiddet içerikli etkinlikler… Ölen masum insanlar, sönen binlerce ocak… Kimsesiz ve çaresiz nice çocuklar… Teröre kurban giden kadınlar ve yaşlılar… Gerçek şu ki, İslam ve diğer dinler, insan, kâinat ve çevre saygısını esas alır; terör, kargaşa ve anarşinin her çeşidine karşı çıkar.

İÇİNDEKİLER:

GİRİŞ

KAVRAM VE KAPSAM OLARAK ANARŞİ VE TERÖR

DİN, TERÖR VE ŞİDDET İLİŞKİSİ

ANARŞİ VE TERÖR, MERHAMETİ ÖNCELEYEN İLAHİ MESAJLARLA ÖRTÜŞMEZ

AİDİYET, ANARŞİ VE TERÖRÜ MEŞRULAŞTIRMAZ

AF VE MERHAMET, RAHMET ELÇİSİNİN YOLUDUR

SAVAŞIN DA BİR HUKUKU/KURALI VARDIR

BİRLİKTE / ÖTEKİ İLE YAŞAMA KÜLTÜRÜNE İŞLEVSELLİK KAZANDIRILMALIDIR

SONUÇ

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=3458