İnsan, toplum içinde yaşayan bir varlıktır. Toplumları derinden sarsan sayısız sorunun yaşandığı günümüz dünyasında insanlık onuruna yakışır aydınlık geleceğin inşası için hepimize sorumluluklar düşmektedir. Günümüz insanının dinî talep ve ihtiyaçlarını karşılamayı, toplumsal huzur ve bütünleşmeyi sağlamayı bir sorumluluk olarak kabul etmek gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan eser, sağlıklı bir din algısının ve gündelik hayata yön veren bir maneviyatın topluma ne derece huzur ve sükûnet sağlayabileceğini göstermektedir. Cep kitabı niteliğinde olan eser öncelikle sınavlara ve geleceğe yönelik kaygı, endişe ve başarısızlık hissi, sanal alemin etkisi, genç intiharların bir kısmına etki eden alışkanlıklar, müptelalıklar ve çekici mekanlar gibi gençlik sorunlarını tüm yönleriyle ortaya koymuş; sonrasında bu sorunlara çözüm noktasında Allah ve ahiret inancı, tövbe, tevekkül, sabır gibi dini faktörlerin rolüne dikkat çekmiştir. Çünkü bedenimizin ve varlığımızın emanet olduğunun bilincinde olarak sürdüreceğimiz bir hayatta kişinin kendini kasıtlı olarak öldürmesinin bir yeri yoktur. Hiç şüphesiz gençlik döneminin kendine has sorunlarının aşılması, İslam’ın ve Peygamberimizin rehberliğinde çok daha kolay olacaktır.

İÇİNDEKİLER:

GİRİŞ

GENÇLİK VE GENÇLİK SORUNLARI

GENEL OLARAK İNTİHAR

GENÇLİK SORUNLARI VE İNTİHAR

1. Bir gençlik sorunu olarak kuşak çatışması

2. Bir gençlik sorunu olarak psikolojik vakalar

3. Bir gençlik sorunu olarak kaygı psikolojisi

4. Bir gençlik sorunu olarak iletişim mekanizmaları

5. Bazı kötümser (Pesimist), karamsar akımlar müptelalıklar ve gençler

6. Bir gençlik sorunu olarak kumar

7. Fuhuş ve gençlik

8. Gençlik ve umutsuzluk aşk

GENÇLİK SORUNLARI VE İNTİHAR BAĞLAMINDA İSLAMIN İLKELERİ

1. Gençlik sorunları ve Allah inancı

2. Gençlik sorunları ve ahiret inancı

3. Gençlik sorunları ve tövbe

4. Gençlik sorunları ve tevekkül

5. Gençlik sorunları ve sabır

SONUÇ

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=359