Toplumda kadına ait görülen rolleri değerlendirebilmek için, topluma özgü unsurların varlığını hesaba katmak gerekir. Gelenek, dil, din, kültür vb. toplumsal yapıyı etkileyen unsurlar, tarih içinde kendileri de yorumlanarak değişmekte ve toplumu değiştirmektedir. Yazar, değişen dünyada kadının çocuk, genç, eş ve anne gibi rollerini şiddet, töre ve çağdaş değerler kıskacında ayet ve hadislerden yola çıkarak değerlendiriyor.

İÇİNDEKİLER:

Birey Olma Yolunda Kadın

Önyargıların Kıskacında Kız Çocukları

Yeni Kimlikler, Yeni Sorumluluklar ve Eş Olarak Kadın

Kadın Anne Olunca

Şiddetin Nesnesi ve Öznesi Olarak Kadın

Töreler ve Çağdaş Değerler Arasında Kadın

Eğitim ve Kadın

Evrensel Değerler ve Kadın

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=3457