Kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail’e de: “Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi (Kâbe’yi) tertemiz tutun.” diye talimat verdik. (Bakara Sûresi, 2/125) “Ey insanlar! Hac size farz kılındı, artık haccedin!” (Müslim, Hac, 412) “(Allah tarafından) kabul edilmiş haccın karşılığı ancak cennettir.” (Buhârî, Umre, 1)
 

İÇİNDEKİLER:

Dua ve Gözyaşı - Doç. Dr. Fikret Karaman

Bir Hidâyet Vesilesi Kabe-i Muazzama - Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Manevi Yönleriyle Hac - Esma Sayın

Dua... Dua... Hac - Abdurrahman Akbaş

Haccın “Öteki” Boyutu ve Ecdadın Hayırla Yâd Edilmesi - Dr. Ömer Yılmaz

Lebbeyk Allahümme Lebbeyk - Dr. Ömer Menekşe

Sevgiliye - Şeref Göküş

Onu Sevmek - Bahattin Akbaş

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=3564