“Varlıkların en mükemmeli ve en üstünü olan insanın Allah katındaki değeri iman, ibadet, salih, amel, takva ve güzel ahlak nispetindedir. Çünkü Allah insanları bu açıdan değerlendirmekte, onların fizik yapılarına, renklerine, ırklarına, cinsiyetlerine, sağlam ve ya engelli oluşlarına bakmamaktadır. İnsanın dünya yaşamında karşılaştığı hiçbir sıkıntı ve zorluk yoktur ki, ahiret yaşamı için bir kazanım sayılmasın. Hastalık, sıkıntı ve zorluk istenmez, fakat bütün önlemler alınmasına rağmen gelirse de sabretmek gerekir.” Ayet ve Hadis Işığında Engelliler adlı eser, Kur’ân’da engellilerin hangi bağlamda geçtiği, engelli olmanın sebeplerinin neler olduğu, engellilik karşısında ne yapılması ve engellilerle sosyal ilişkilerin nasıl olması gerektiği, dinimizin engellilere tanıdığı kolaylık ve ruhsatlar üzerinde durulmuştur. Konular âyet ve hadislerin ışığından özet olarak, anlaşılır ve bilimsel bir yöntemle sunulmaya çalışılmıştır.

İÇİNDEKİLER:
00:00:00 Ayet ve Hadisler Işığında Engelliler - Doç. Dr. İsmail Karagöz
00:00:19 TANIM
00:01:50 İNSANIN DEĞERİ VE ÜSTÜNLÜĞÜ 
00:03:23 BİRİNCİ BÖLÜM KUR'ÂN’IN ENGELLİLERE YAKLAŞIMI  
00:04:38 GÖRME, İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİLİĞİ 
00:04:51 FİZİKSEL ANLAMDA  
00:04:54 Körlük
00:05:34 Sorumluluk Bağlamında 
00:06:05 Benzetme Bağlamında 
00:07:02 Değer Verme Bağlamında 
00:10:21 Tedavi Bağlamında 
00:12:19 Sağırlık 
00:13:14 Dilsizlik 
00:13:43 MECÂZÎ ANLAMDA   
00:19:38 ÂHİRETTE GÖRME, İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİLİĞİ 
00:21:00 ORTOPEDİK VE ZİHİNSEL ENGELLİLİK
00:21:04 ORTOPEDİK ENGELLİLİK
00:21:22 ZİHİNSEL ENGELLİLİK
00:21:38 FİZİKSEL ANLAMDA
00:21:48 İftira Bağlamında
00:23:50 Koruma Bağlamında
00:25:16 MECÂZÎ ANLAMDA
00:26:43 HASTALIKLAR
00:27:02 DÎNÎ RUHSAT BİLDİRME BAĞLAMINDA
00:27:57 TEDÂVÎ BAĞLAMINDA
00:28:32 KORUYUCU HEKİMLİK
00:28:48 Temizliğe Dikkat Etmek
00:29:57 Beslenmeye Dikkat Etmek
00:31:00 Sıcak-Soğuğa Dikkat Etmek
00:31:20 Yorulunca Dinlenmek
00:31:32 Spor Yapmak ve Temiz Hava Almak
00:31:56 Çocukların Aşılarını Zamanında Yaptırmak
00:32:12 Sigara, Alkol ve Uyuşturucudan Uzak Durmak
00:32:32 Trafikte ve İş Yerlerinde Kurallara Uymak
00:32:47 Sosyal İlişkilere Dikkatli Olmak
00:33:39 TEDAVİ OLMAK
00:33:53 Maddi Tedaviye Başvurmak
00:34:53 Psikolojik Tedaviye Başvurmak
00:35:14 Allah'tan Şifa İstemek
00:39:18 SIKINTI OLUNCA ALLAH’A DUA EDİP SIKINTIDAN KURTULUNCA NANKÖRLÜK EDENLERİ KINAMA BAĞLAMINDA
00:42:06 SABIRLI OLMA BAĞLAMINDA
00:47:11 İKİNCİ BÖLÜM ENGELLİ OLMANIN SEBEPLERİ
00:48:08 İLÂHÎ İRADE VE İMTİHAN
00:54:46 İNSANLARIN HATA VE KUSURLARI
00:57:26 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ENGELLİLERİN MANEVİ KAZANIMLARI
00:58:03 GÜNAHLARINA KEFARET OLUR
00:59:41 MANEVİ DERECESİ ARTAR
01:03:26 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ENGELLİLERLE SOSYAL İLİŞKİLER
01:04:54 ENGELLİLERE İTİBAR VE İLTİFAT ETMEK
01:06:23 ENGELLİLERİ ZİYARET ETMEK
01:08:20 YARDIMCI OLMAK
01:11:24 AŞAĞILAYICI VE KIRICI SÖZ SÖYLEMEMEK
01:13:30 DİNİ VE MESLEKİ EĞİTİM VERMEK
01:16:14 İŞ İMKÂNI SAĞLAMAK
01:18:23 BEŞİNCİ BÖLÜM İSLAMIN ENGELLİLERE TANIDIĞI RUHSAT VE KOLAYLIKLAR
01:19:10 ZİHİNSEL ENGELLİLER 
01:19:13 ABDEST, GUSÜL VE NAMAZ
01:21:18 ORUÇ
01:22:00 HAC
01:22:39 ZEKÂT, FITIR SADAKASI VE KURBAN
01:23:54 BEDENSEL ENGELLİLER VE HASTALAR
01:23:58 ABDEST VE GUSÜL
01:27:02 NAMAZ
01:28:20 İma ile Namaz
01:29:51 Cuma ve Cemaatle Namaz
01:30:38 ORUÇ
01:31:20 HAC
01:32:33 ZEKÂT, SADAK-İ FITIR VE KURBAN
01:32:46 GÖRME ENGELLİLER
01:32:49 ABDEST, GUSÜL VE NAMAZ
01:34:36 HAC
01:35:39 ORUÇ, ZEKÂT, SADAKA-İ FITIR VE KURBAN
01:36:04 İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİLER
01:37:42 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

📖 Kitabın ePUB formatına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/e-kitap/ayet-ve-hadisler-isiginda-engelliler/doc-dr-ismail-karagoz/kuran-kitapligi/353