“Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez.” (Bakara 2:190)

"İstanbul (Konstantiniyye) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur."

İstanbul!

Nice muzaffer İslam ordusunun surlarının eteklerinde fetholunması için günlerce mücadele ettiği, güzel İstanbul! Günün birinde İslam şehri olacağı müjdesinin, iki cihan serveri Peygamber Efenmiz tarafından verildiği İstanbul! Sultan Mehmed’in fatihliğinin sebebi, uğruna cihanı karşısına alıp, rüyalarında bile atını üzerine sürdüğü kadim şehir!

Bin dua edilip, bin rahmet okunsun başta Eyyüp Sultan Hazretleri olmak üzere, bu şehir uğruna şehid düşenlere! Bin şükür olsun, İstanbul’un en parlak incisinde namaz kılmayı bugün bizlere nasip eden Rabbimize!

Kutlu kumandan Fatih, fethin akabinde şehrin güzide mekanlarının ve elbette Ayasofya’nın yağmalanmaması için büyük gayret gösterdi. Nifak tohumlarıyla, Osmanlı sancağını yıkıp hem Anadolu’dan hem de Rumeli’den silmek isteyen Bizans’a karşı dahi aşırıya kaçmaktan daima uzak durdu! Adet olduğu üzere o dönemde İstanbul’un en büyük kilisesi olan Ayasofya camiye çevrildi. Buradaki ilk Cuma namazını yine Fatih Sultan Mehmed kıldırırken, ilk cuma hutbesini de Akşemseddin okudu! İşte o günden bugüne Ayasofya, daima müminlerin gözünün nuru oldu!

Dünya tek bir devletten kurulu olsaydı, başkenti İstanbul olurdu demişler! Bu şehri asırlar boyunca dünyanın merkezi kabul etmişler. İşte dünya başkentinin kalbidir Ayasofya!